Hinnasto

Sisältö

Hinnasto

Hinta perustuu palkkion osalta joko toimenpidekohtaiseen hintaan tai tuntiveloitukseen, eräiden toimenpiteiden osalta on jäljempänä määrätty lähtöpalkkio. Palkkion lisäksi veloitetaan aiheutuneet suorat kulut (viranomaismaksut, postikulut jne.).

Tässä hinnastossa mainitut palkkiot sisältävät arvonlisäveron.

Lähtöpalkkio on porrastettu perukirjaan merkittävän bruttovarallisuuden määrän mukaan. Lähtöpalkkio kattaa toimeksiannon vastaanottamisen yhteydessä käydyn alkuneuvottelun, perukirjan laatimisen sekä perunkirjoitustilaisuuden toimistomme tiloissa.

Mahdollisista muista toimeksiantoon sisältyvistä toimenpiteistä (esim. erilliset neuvottelut, muualla kootun sukuselvityksen tarkastaminen) veloitetaan lähtöpalkkion lisäksi joko toimenpidekohtaisesti tai tuntiveloituksen perusteella. Aikaa vievissä tilanteissa käytetään koko toimeksiannon palkkioperusteena tuntiveloitusta.

Perukirjaan merkittävät varat (brutto) Lähtöpalkkio
   
alle 50 000 € 395 €
50 000 € – 99 999 € 495 €
100 000 € – 149 999 € 595 €
150 000 € – 199 999 € 695 €
200 000 € – 499 999 € 795 €
500 000 € ja yli 895 €
   
Toimenpidekohtaisia palkkioita
   
Virkatodistustilaus 20 € / kpl
Muu asiakirjatilaus 30 € / kpl
Perunkirjoituskutsut 50 €
Testamentin tiedoksiantoasiakirjat 40 €
Perunkirjoitusajan pidennyshakemus 50 €
Osakastietojen vahvistushakemus 90 €
   
Omatahto
   
Testamentti, alkaen 125 €
Avioehtosopimus, alkaen 190 €
Edunvalvontavaltakirja yhdelle, alkaen 150 €
Edunvalvontavaltakirja kahdelle, alkaen 250 €
Hoitotahto 95 €
   
Muita asiakirjoja
   
Ositus- ja/tai jakokirja, alkaen lähtöpalkkio ks. perukirjat
Tuntiveloitus 50 €