Hinnasto

Sisältö

Hinnasto

Hinta perustuu palkkion osalta joko toimenpidekohtaiseen hintaan tai tuntiveloitukseen, eräiden toimenpiteiden osalta on jäljempänä määrätty lähtöpalkkio. Palkkion lisäksi veloitetaan aiheutuneet suorat kulut (viranomaismaksut, postikulut jne.).

Tässä hinnastossa mainitut palkkiot sisältävät arvonlisäveron.

Lähtöpalkkio on porrastettu perukirjaan merkittävän bruttovarallisuuden määrän mukaan. Lähtöpalkkio kattaa toimeksiannon vastaanottamisen yhteydessä käydyn alkuneuvottelun, perukirjan laatimisen sekä perunkirjoitustilaisuuden toimistomme tiloissa.

Mahdollisista muista toimeksiantoon sisältyvistä toimenpiteistä (esim. erilliset neuvottelut, muualla kootun sukuselvityksen tarkastaminen) veloitetaan lähtöpalkkion lisäksi joko toimenpidekohtaisesti tai tuntiveloituksen perusteella. Aikaa vievissä tilanteissa käytetään koko toimeksiannon palkkioperusteena tuntiveloitusta.

Perukirjaan merkittävät varat (brutto) Lähtöpalkkio
   
alle 50 000 € 395 €
50 000 € – 99 999 € 495 €
100 000 € – 149 999 € 595 €
150 000 € – 199 999 € 695 €
200 000 € – 499 999 € 795 €
500 000 € ja yli 895 €
   
Toimenpidekohtaisia palkkioita
   
Virkatodistustilaus 20 € / kpl
Muu asiakirjatilaus 30 € / kpl
Perunkirjoituskutsut 50 € / 5 kpl
Testamentin tiedoksiantoasiakirjat 40 € / kpl
Perunkirjoitusajan pidennyshakemus 55 €
Osakastietojen vahvistushakemus 95 €
   
Omatahto
   
Testamentti, alkaen 150 €
Avioehtosopimus, alkaen 220 €
Edunvalvontavaltakirja yhdelle, alkaen 150 €
Edunvalvontavaltakirja kahdelle, alkaen 250 €
Hoitotahto 95 €
   
Muita asiakirjoja
   
Ositus- ja/tai jakokirja, alkaen lähtöpalkkio ks. perukirjat
Kiinteistön kauppa- tai lahjakirja alkaen 300 €
Irtaimiston kauppa- tai lahjakirja alkaen 250 €
Kaupanvahvistajan palkkio 120 €
Tuntiveloitus 50 €